Linked List te Ortadaki Elmanı Bulma

 Uzun zamandır blog yazmıyordum, geçen bir mülakat sırasında sorulan soruya karşılık bu yazı veya kod parçacığını yazmak istedim. Linked List Nedir başlıklı yazımı 2016 yılında yazmışım. Dolayısıyla çok fazla tanıma vs girmeyeceğim. public class Node {     public int Data { get; set; }     public Node Next { get; set; }     Node(int data)     {         Data = data;         Next = null;     } }   public class LinkedList {     Node head;       public void Push(int data)     {         Node newNode = new Node(data);         newNode.Next = head;         head = newNode;     } }