Mutex(Mutual Exclusion) nedir

Mutex diğer adıyla mutual exclusion,bilgisayar bilimlerinde eşzamanlılık kontrolününün bir özelliğidir.Bir kaynağı tüketmek amacıyla yarış koşullarını önlemek amacıyla ortaya atılmıştır.Bir thread kritik bölümüne(critical section) sahipse,diğer thread asla kritik bölümüne girmemelidir.

Critical Section:Bir program içerisinde ortak olarak paylaşılan alanlara erişim yapılan kod bölümlerine kritik bölge(critical section) denilir.

Mutual exclusion,ilk olarak Edsger W. Dijsktra tarafından tanımlanmış ve çözülmüştür.

Stackoverflow da konuyu gayet güzelce açıklayan bir örneğe rastladım.

holdingchicken

Kısacası türkçe ye çevirmek gerekirse.Ofis ortamında hararetli bir tartışma ortamı olduğunda,massamda duran tavuk maskotunu,bu durumu açıklamak için kullanıyorum.Maskotu tutan kişi,sadece konuşulmasına izin verilen kişidir.Eğer elinizde değilse konuşamazsınız.Konuşmayı bitirdiğinizde,moderator e vermeniz gerekir ve o da elinde tuttuğu maskotu konuşma yapacak diğer kişiye verir.Bu durum insanların tek tek konuşmasını sağlar ve her konuşan kendi alanına sahiptir.

Maskotu mutex ve insanları da thread ler olarak düşünürsek,mutex in genel yapısını basitçe anlamış oluruz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.