JavaScript Array Methods

Array Iterator Methods   Methodları açıklamadan önce , bazı genellemeleri açıklamada fayda var. Bu yöntemlerin tümü function ilk parametre olarak kabul eder ve dizinin her bir elemanı veya bazı elemanları için bu fonksiyonu bir kez çağırır. Eğer dizi sparse( seyrek ) ise parametre olarak kabul edilen function var olmayan öğeler için çağrılmaz. Çoğu durumda , […]

JavaScript Immutable Primitive Values And Mutable Object References

JavaScript te primitive değerler ve nesneler arasında (objects) temel farklılıklar vardır. Primitive tipler immutable ( değiştirilemezdir) :  Primitive bir değeri değiştirmenin bir yolu yoktur. Bu sayılar ve boolean tipler içinde geçerlidir. Ancak string ifadeler için çok açık değildir. String ler karakter arrayi olduğu için herhangi bir dizindeki karakteri değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Aslında JavaScript buna izin vermez […]

JavaScript Lexical Structure

Lexical Structure, sözcüksel yapı anlamına gelir. Programlama dilinin Lexical Structure yapısı , programların bu dilde nasıl yazılacağını belirten temel kurallar kümesidir. Değişken adlarının neye benzediği, yorum karakterlerinin hangi ayırıcı karakterler olduğu, ve bir program ifadesinin diğerinden nasıl ayırt edileceğini belirtir. Javascript, case-sensitive bir dildir. Bu dilde kullanılan identifierların , değişkenlerin , işlev adlarının ve diğer […]