Asp.Net Core Genel Bakış

Asp.Net Core Hakkında bu yazımda Asp.Net Core hakkında genel olarak bahsetmiştim. Aşağıdaki diagram üzerinden de kısaca Request ve Response sürecinin nasıl olduğunu konuşalım.

 

1– Browser üzerinden bir request attığınızda, isteğiniz Reverse Proxy e ulaşır. Windows sunucusunda bu genellikle IIS, Linux veya MacOS de ise Apache veya NGINX olabilir. (Burada kısaca bir detay verilebilir, Asp.Net Core uygulamalarınızı self hosted olarak Kestrel üzerinden ayağa kaldıra-bilirsiniz.)

2- Requestiniz Reverse Proxy i tarafından Asp.Net Core uygulamanıza iletilir.

3- Requestiniz  Kestrel tarafından Middleware Pipeline a iletilir. 

4- Middleware gelen Request i işler ve MVC middleware ine iletir.

5- MVC middleware i HTML response u üretir.

6- MVC middleware i tarafından üretilen HTML response middleware dan tekrar geçerek web server a iletilir.

7- HTML response browser a iletilir.

Request reverse proxy tarafından Asp.Net Core uygulamamıza iletilir. Varsayılan olarak her ASP.NET Core uygulamamızda Kestrel adlı yerleşik web server bulunur. Kestrel, reverse proxy tarafından iletilen raw request i (requestin orjinal halini) almak ve uygulamanın geri kalanı tarafından kul-lanılacak olan HttpContext nesnesinde verilerin dahili bir temsili oluştur-maktan sorumludur.

HttpContext tek bir request için uygulamanın verilerinin saklandığı bir nesnedir. Requestin özellikleri, yüklenen verileri ve meydana gelen hataları içerebilir.Web server, başlangıç olarak HttpContext i, request in ayrıntıları ve diğer yapılandırma ayrıntılarını doldurur ve uygulamanın geri kalanına iletir.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.